Murcki wczoraj i dziś


Bezwątpienia Murcki to nie tylko najbardziej zielona dzielnica Katowic
ale także miejsce, które nieustannie fascynuje swoich mieszkańców
powodując natchnienie do artystycznej pracy. "Murcki wczoraj i dziś"
będzie próba pokazania zmian jakie zaszły w architekturze Murcek od
czasów najdawniejszych po współczesność. Posłużą temu stare widokówki
i fotografie ze Zbiorów pani Marii Grudniewskiej (autorki książek i
szeregu publikacji o Murckach) skontrastowane ze zdjęciami
dzisiejszych ulic i budynków Murcek.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz