42. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ - BESKIDY 2005


w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej:
XXXVI FESTIWAL FOLKLORU GÓRALI POLSKICH
Żywiec, 30 lipca-2 sierpnia
XVI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE
Żywiec, 3-6 sierpnia
oraz liczne imprezy towarzyszące, m.in.
58. GOROLSKI ŚWIĘTO
Jabłonków (Republika Czeska), 6-7 sierpnia
Biuro Programowo-Artystyczne TKB
Regionalny Ośrodek Kultury
Największa z najstarszych imprez folklorystycznych w Polsce.
Uczestniczy w niej około 100 zespołów polskich (przede wszystkim
góralskich) i zagranicznych. W ramach TKB odbywają się targi i
kiermasze sztuki ludowej, sesje popularnonaukowe, korowody,
prezentacje kapel, grup śpiewaczych i solistów, około 50
kilkugodzinnych koncertów na estradach oraz dwa prestiżowe festiwale
konkursowe oceniane przez specjalistów. Impreza jest organizowana
przez Komitet Koordynacyjny TKB (przedstawiciele wszystkich
miejscowości).

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz