ZADUSZKI ISTEBNIAŃSKIE 2009

image

9. Zaduszki Istebniańskie poświęcone pamięci Jana Wałacha - grafika, malarza, rzeźbiarza i mistrza drzeworytu odbędą się 2 listopada o godzinie 18.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej.

Wiersze Jana Wałacha czytać będą Bogusław Słupczyński i Tomasz Majorek. Oprawę muzyczną przygotują Kapela Wałasi, bracia Lasoniowie i przyjaciele.

Jan Wałach (1884-1979) urodził się i zmarł w Istebnej. W latach 1903-1909 studiuje rysunek i malarstwo na ASP w Krakowie u Jana Mehoffera, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca i Jana Stanisławskiego. Po otrzymaniu stypendium mecenasów sztuki - rodziny Siemianowskich, wyjeżdża w 1909 roku na dalszą naukę do Paryża, do Akademii de Beaux Arts. Wracając zatrzymuje się we Włoszech - zwiedza Rzym, Neapol, a następnie Monachium i Norymbergę w Niemczech. Przebywa również w Pradze. W 1913 roku został powołany do wojska austriackiego, a po wojnie odznaczony złotym krzyżem za waleczność.

W 1922 roku postanawia osiąść na stałe w rodzinnej Istebnej. Buduje pracownię, w której obecnie znajduje się muzeum jego twórczości. W latach 1922-1929 w jego pracy artystycznej dominuje temat religijny. W latach 1930-1931 powstaje cykl portretów górali - rysunki węglem. Następnie artysta zajmuje się drzeworytem.

W malarstwie olejnym, drzeworycie i rzeźbach, na akwarelach i rysunkach przedstawiał rozległy pejzaż Beskidu, drewniane chaty, ich wnętrza, zajęcia górali, zabawy, obrzędowość. Powstał realistyczny, historyczno-etnograficzny dokument.

Podczas II wojny światowej tworzy pod czujnym okiem i nieustanną kontrolą niemieckich żandarmów. W latach 50., uznany przez władze komunistyczne za malarza religijnego, zostaje odsunięty od życia publicznego i artystycznego. Poniekąd zapomniany, pracuje intensywnie w swojej „samotni”.

W 1976 roku z okazji 90-lecia jego urodzin powstał film pod tytułem „Artysta spod Złotego Gronia” w reżyserii Norberta Boronowskiego.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej znajduje się na wzgórzu zwanym Dzielec. Ekspozycja w ośrodku przedstawia florę i faunę Beskidów, m.in. sławne świerki istebniańskie - najcenniejszą lokalną odmianę świerka pospolitego w Polsce.

(kd)
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz