13. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w 13. Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki.

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich o dowolnej tematyce, w ilości maksymalnie pięć prac. Prace winny być przygotowane do ekspozycji, oprawione oraz opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość.


Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Termin zgłoszeń: do 10 września 2021.