22. Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto 2019”

image
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w 22. Międzynarodowym Konkursie Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto 2019”.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace (min. format 21x30, A-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Cyberfoto”.

Ekspozycja, otwarcie wystawy: 12 kwietnia 2019 o godz. 18.00 w Galerii Art-Foto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.