3. Wojewódzki Festiwal Chórów Szkolnych

REGULAMIN
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie

2.Cele i założenia:
̶6; upowszechnianie amatorskiego ruchu chóralnego i zwrócenie uwagi na jego długą i szczytną historię,
̶6; konfrontacja zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania,
̶6; doskonalenie i poszukiwanie obok tradycyjnych, nowych środków wyrazu artystycznego,
̶6; ukazanie ewaluacji repertuaru chóralnego na tle współczesnej sztuki.

3. Warunki uczestnictwa:
W przeglądzie biorą udział amatorskie zespoły( żeńskie, męskie, mieszane) działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo - wychowawczych Województwa Śląskiego. Ostatecznego podziału na kategorie dokona jury festiwalu w oparciu o nadesłane zgłoszenia. Każdy zespół prezentuje dwa dowolne, co najmniej dwugłosowe utwory (łączny czas do 8 minut). Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, 42 207 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 50/68
lub pocztą elektroniczną lip_ma@ids.pl do dnia 4 kwietnia 2007 r.

4. Termin i miejsce prezentacji:
20 kwietnia 2007 r. godzina 10.00

5. Kryteria oceny:
̶6; dobór repertuaru,
̶6; wykonanie (emisja głosu, intonacja, interpretacja, dykcja),
̶6; ogólny wyraz artystyczny.
Zespoły chóralne będą oceniane przez profesjonalne jury powołane przez organizatorów. O miejscu i godzinie prezentacji zespoły będą poinformowane odrębnym pismem. Termin i miejsce podany będzie też na naszej stronie internetowej www.mdk.ids.czest.pl