4. Logos Fest – Tyski Festiwal Słowa: konkurs recytatorski

image
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, organizator 4. Logos Fest – Tyskiego Festiwalu Słowa, zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych do udziału w 3. konkursie recytatorskim, który odbędzie się 19 maja 2018 roku w tyskiej galerii sztuki StrefArt.

Formuła konkursu jest wyjątkowa: uczestnicy przysyłają na adres organizatora dwa wybrane teksty literackie, które chcą zaprezentować. Pierwszy z nich jest dowolny, autorem drugiego obowiązkowo musi być Wojciech Młynarski, którego twórczości poświęcony jest tegoroczny festiwal. Uczestnicy mogą opierać się na felietonach literackich, tekstach piosenek pisanych przez Młynarskiego (zarówno do prezentacji autorskich, jak również dla innych wykonawców) oraz tłumaczeniach tekstów autorów takich jak: Georges Brassens, Jacques Brel, Bułat Okudżawa czy Włodzimierz Wysocki.


Na podstawie otrzymanych utworów stworzony zostanie scenariusz, nad którym uczestnicy mają za zadanie pracować w trakcie kilkugodzinnych warsztatów scenicznych. Efektem pracy warsztatowej jest spójne i niewymagające zapowiadania poszczególnych tekstów widowisko sceniczne, które uczestnicy zaprezentują publiczności podczas części konkursowej. Zaproponowany przebieg konkursu daje uczestnikom szansę na nowe doświadczenia artystyczne oraz sceniczną interakcję z pozostałymi uczestnikami.

 

Na podstawie poszczególnych wystąpień Jury dokona oceny i przyzna nagrody. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się ostatniego dnia festiwalu, 20 maja, na chwilę przed koncertem w wykonaniu Krystyny Jandy.

 

Łączna pula nagród finansowych w konkursie wynosi 3000 zł. Ponadto organizatorzy przewidzieli dla uczestników nagrody rzeczowe.

 

termin zgłoszeń: 7 maja
Konkurs recytatorski
4. Logos Fest – Tyski Festiwal Słowa, edycja Młynarski
termin konkursu: 19 maja godz. 17.00
Galeria StrefArt, ul. Fabryczna 2, Tychy