Bibliodrama czyli odkrywanie Biblii poprzez psychodramę

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku-Białej organizuje seminarium bibliodramatyczne pod hasłem „Bibliodrama, czyli odkrywania Biblii poprzez psychodramę. Własne doświadczenie i egzegeza”.

Czym jest bibliodrama?
To przede wszystkim unikalna możliwość spotkania z tekstami biblijnymi na psychodramatycznej scenie i w zespołowym działaniu. Uczestnicy warsztatu odgrywają role postaci z Pisma Świętego oraz inscenizują biblijne historie. Dzięki temu mają szansę głębiej zrozumieć i przeżyć zawarte w Biblii treści.

Zapraszamy terapeutów, pedagogów, księży, katechetów, nauczycieli różnych specjalności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką biblijną.

termin: 27 - 29 maja 2010 (rozpoczęcie w czwartek o godz. 17.00)
miejsce: siedziba Teatru Grodzkiego, ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała
prowadzący: Peter Varga - trener psychodramy i bibliodramy, założyciel i wiceprezes Węgierskiego Towarzystwa Bibliodramatycznego, profesor literatury na Uniwersytecie w Budapeszcie. Trener posługuje się biegle językiem polskim.
opłata: 200 zł
informacje: BSA Teatr Grodzki - Maria Schejbal, maria@teatrgrodzki.pl, tel. 33-497-56-55 w. 26(ks)