2. Śląski Paryzol

image
Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów rudzkich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także dla podopiecznych placówek kulturalnych (domy kultury, kluby osiedlowe).

„Paryzole” (czyli parasole) muszą mieć charakter przestrzenny, tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru, powinny być wykonane na korpusie prawdziwego parasola, ozdobione w dowolny sposób, z wykorzystaniem różnych materiałów, mile widziane będzie nawiązanie do tradycji Górnego Śląska. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo, ale grupa wykonująca jedną pracę nie może liczyć więcej niż 3 osoby.

 

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.