Gala finałowa 11. Regionalnego Konkursu Gwar Śląskich

image
Pierwszy Regionalny Konkurs Gwar Śląskich, inspirujący młode pokolenie do mówienia „po naszymu”, odbył się w 2001 roku. W tym roku zorganizowana została jego 11. edycja. W czwartek, 9 marca w Muzeum Górnośląskim odbędzie się gala finałowa konkursu, w czasie której zaprezentują się najlepsi uczestnicy.    

Konkurs, współorganizowany przez Muzeum Górnośląskie i Szkołę Podstawową nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu, ma na celu rozwijanie zainteresowań gwarą śląską, literaturą, dziedzictwem kulturalnym regionu oraz kultywowanie tradycji wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Inspiruje do rozwoju talentów i zdolności, przyczynia się do budowania tożsamości i kształtowania szacunku dla małej ojczyzny.

 

Poszczególne szkoły i przedszkola regionu może reprezentować jeden recytator w każdej grupie wiekowej (przedszkola, kl. I–III, kl. IV–VI), który zaprezentuje utwór prozatorski bądź poetycki w gwarze śląskiej, nie przekraczający 5 min. Wystąpienia oceniane będą pod kątem oryginalności tematu i treści, umiejętności posługiwania się gwarą, a także ogólnego wyrazu artystycznego (dopuszcza się wykorzystanie rekwizytów).