XVI Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos 2009

image

Przegląd zespołów folklorystycznych „Złoty Kłos 2009” odbędzie się od 1 do 10 maja w Zebrzydowicach i Czeskim Cieszynie. Organizatorem po stornie polskiej jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, a po stronie czeskiej Kulturní a Společenské Středisko „Střelnice” w Czeskim Cieszynie.

Na festiwalu będą prezentowane pieśni, muzyka oraz taniec ludowy. Przegląd jest okazją do zapoznania się z folklorem z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Republiki Czech i Słowacji. Istotne jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru oraz stylu własnego regionu. Ważne jest również pielęgnowanie lokalnych tradycji (wsi, miasteczka, osiedla czy gminy), przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.

Zgłoszenia na załączonych kartach należy przesłać na adres biura w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia. Zespoły zakwalifikowane przez komisję artystyczną zobowiązują się do występu w Czechach. Szczegóły na stornie internetowej GOK (www.gok.zebrzydowice.pl).

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Gminny Ośrodek Kultury
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 21
tel/fax (0-32) 469-33-34
e-mail: gok@gok.zebrzydowice.pl

Kulturní a Společenské Středisko „Střelnice”
737-01 Czeski Cieszyn
ul. Střelniční 1
tel. (659) 71-26-95