1. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kochamy Folklor”

image
ZPiT Śląsk zaprasza wszystkich amatorów fotografii do wzięcia udziału w pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Kochamy Folklor”.

Zwycięska praca zostanie umieszczona na Facebooku Zespołu jako zdjęcie w tle na okres jednego miesiąca (23 czerwca–23 lipca 2015), a podczas trwania 17. Pikniku Artystycznego Święto Śląska (26–28 czerwca 2015) zwycięska praca zostanie wyświetlona na telebimie.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zespół prosi wszystkich fotografujących o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Oceniane będą: interpretacja tematu podanego w tytule konkursu, pomysłowość oraz wyraz symboliczno-artystyczny.

 

Pracę nagraną na płytę CD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 15 czerwca 2015 r. na adres:

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

 

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Kochamy Folklor”.