„Inspiracje” - konkursu dla twórców teatralnych

image
Gliwicki Teatr Muzyczny ogłasza pierwszą edycję konkursu „Inspiracje” w ramach Gliwickich Spotkań Teatralnych.

Celem konkursu jest przygotowanie inscenizacji teatralnych zainspirowanych wnętrzem Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach. Ma on charakter otwarty - choć adresowany jest głównie do twórców mogących się wykazać pewnym dorobkiem artystycznym. W ramach „Inspiracji” mogą oni tworzyć przedstawienia w dowolnej formie - jedynym ograniczeniem jest cel konkursu, czyli maksymalne wykorzystanie walorów teatralnych Ruin. Artyści będą mogli adaptować przestrzeń do potrzeb przedstawienia, organizatorzy nie narzucają też ani tematów, ani sposobów ich ujęcia.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach. Do 31 stycznia 2007 roku organizatorzy oczekują na projekty przedstawień - ich szczegółowy opis, zawierający zarys spektaklu, liczbę występujących osób, krótki scenariusz, opis dotychczasowej działalności grupy artystycznej itp. Wewnętrzna komisja kwalifikacyjna konkursu, poszerzona o przedstawicieli regionalnego środowiska teatralnego, z nadesłanych ofert wybierze cztery najciekawsze projekty, których autorzy będą mogli zrealizować swoje przedstawienia w przestrzeni gliwickich Ruin. Gliwicki Teatr Muzyczny zapewni im czas na próby oraz zwróci koszty produkcji (do wysokości 6 tysięcy złotych).

Gotowe spektakle zostaną pokazane w maju w ramach Gliwickich Spotkań Teatralnych. Oceni je jury w składzie: Jacek Głomb (reżyser, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy), Leszek Mądzik (reżyser, plastyk, twórca Sceny Plastycznej KUL) Łukasz Drewniak (krytyk teatralny, recenzent „Przekroju”) oraz Paweł Gabara (dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego - przewodniczący). Zwycięzca konkursu otrzyma pieniężną Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice „Inspiracje”.

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza wszystkich artystów do jak najszerszego udziału w konkursie. Ruiny Teatru Miejskiego - miejsce inspiracji i prezentacji projektów - są jedną z najbardziej fascynujących teatralnych polskich przestrzeni. To unikatowe miejsce gościło najwybitniejszych przedstawicieli nie tylko krajowego życia teatralnego i było miejscem prezentacji osiągnięć większości polskich teatrów. Od wielu lat jest jedną ze scen Gliwickich Spotkań Teatralnych. Konkurs „Inspiracje” ma je otworzyć na dokonania szerokiej grupy twórców.


Na projekty konkursowych realizacji organizatorzy czekają do 31 stycznia 2007 roku. Należy je wysyłać pocztą na adres: Impresariat Gliwickiego Teatru Muzycznego, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Inspiracje” lub mailem na adres: inspiracje@teatr.gliwice.pl - według umieszczonego na stronie internetowej Gliwickiego Teatru Muzycznego (http://www.teatr.gliwice.pl/ lub http://www.teatr.gliwice.pl) formularza i podanych tam zasad.

Listę uczestników drugiego etapu konkursu organizatorzy ogłoszą do 23 lutego 2007 roku.

Na stronie: http://www.teatr.gliwice.pl lub http:// www.teatr.gliwice.pl znajdują się szczegóły na temat konkursu: jego regulamin, informacje na temat Ruin Teatru Miejskiego oraz ich zdjęcia i projekty techniczne, wreszcie wszystkie wymagane w konkursie formularze.

Informacje można również uzyskać pod numerem tel. (0-32) 231-88-13 oraz mailowo: inspiracje@teatr.gliwice.pl lub inspiracje@teatr.gliwice.pl.


Gliwicki Teatr Muzyczny, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, http://www.teatr.gliwice.pl, www.teatr.gliwice.pl