Jak unijne fundusze nas zmieniają?

image
Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Województwa Śląskiego.

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Człowiek - najlepsza inwestycja”. Organizatorem konkursu jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Celem konkursu jest promocja Europejskiego Funduszu Społecznego wśród mieszkańców regionu. Jego tematem jest interpretacja hasła promocyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek - najlepsza inwestycja”. Fotografie zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać zmiany lub nowe sytuacje i zachowania ludzkie związane z projektami współfinansowanym ze środków EFS.

Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe:
1 miejsce - kamera cyfrowa
2 miejsce - zestaw kina domowego
3 miejsce - odtwarzacz MP4

oraz nagrody książkowe.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać pocztą do 10 kwietnia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

z dopiskiem Konkurs fotograficzny.

Regulamin znajduje się na stronie:
http://efs.silesia-region.pl/?grupa=2&art=1186994745&art1=1236936451