Jubileuszowa „Złota Kotewka”

X Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złota Kotewka 2009” odbędzie się 25 kwietnia w sali widowiskowej Domu Kultury Boguszowice w Rybniku.

Do udziału w projekcie zgłaszać mogą się dziecięce zespoły śpiewacze a cappella, zespoły z akompaniamentem, zespoły tańca ludowego, małe formy widowisk obrzędowych oraz młodzi soliści. Ilość występujących na scenie zespołów i solistów jest ograniczona ze względu na ramy czasowe przeglądu (jeden dzień), dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Należy je przesłać do 3 kwietnia na adres organizatora: Dom Kultury Boguszowice, pl. Pokoju 1, 44-253 Rybnik 8. Tel/fax: (032) 425-20-16, (032) 433-18-34, kom.: 0-601-337-991.