Jubileuszowy 15. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych - Złoty Kłos 2008

Cele przeglądu:

̶6; Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne też jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli oraz stylu własnego regionu.
̶6; Pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi - osiedla - miasteczka - gminy/ przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.
̶6; Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Republiki Czech i Słowacji.
̶6; Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

Do konkursu zapraszamy:

̶6; Zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 - 7 minut.
̶6; Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 - 7 minut.
̶6; Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, bądź zajęcia gospodarcze / czas trwania programu max do 20 minut.
̶6; Zespoły taneczne lub wokalno - taneczne, prezentują 2 tańce ludowe z własnego regionu max 7 minut.
̶6; Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu - do 3 utworów max 7 minut.
̶6; Soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego do 2 pieśni / do 5 minut - nie więcej niż 2 osoby z zespołu.
̶6; „Mistrz i uczeń” ; soliści, instrumentaliści - każdą prezentacje rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń ( oceniany jest uczeń ) . max 5 minut.

Termin imprezy:

01. 05. 2008 godz. 10.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe dziecięcych i młodzieżowych zespołów - ZŁOTY KŁOSIK 2008

02.05. 2008 godz.10.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe)
02.05. 2008 ZLATÝ KLAS ČESKÝ TĚŠÍN
Koncerty Polskich Zespołów w Czeskim Cieszynie

03.05.2008 godz.10.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe)

04 .05.2008
Gala Finałowa Jubileuszowego XV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych Złoty Kłos - EURO-FOLKLOR 2008


Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na: http://www.gok.zebrzydowice.pl/zloty_2008/index.htm