Kiloff

image
Konkurs skierowany jest do młodych, niezależnych, żądnych sławy twórców przynależących do nurtu kina zbuntowanego. Muszą być oni na tyle młodzi, aby nie przekroczyć magicznej granicy trzydziestu lat. „Nie oszukacie nas! Czytamy wiek z fałd na tęczówce̷0;” - podkreślają organizatorzy. Muszą być także na tyle niezależni, by trzymać się z dala od struktur wszelkich szkół filmowych oraz na tyle żądni sławy, by stworzyć kilkunastominutowe arcydzieło, które powali na kolana wymagające jury oraz krytyczną publikę. Finał odbędzie się w Katowicach w ramach 5. Festiwalu Filmów Niezależnych Kiloff.

Z konkursu wykluczeni są absolwenci i studenci szkół filmowych, profesjonaliści i zawodowcy, członkowie jury oraz osoby uczestniczące w organizowaniu festiwalu. Można zgłaszać krótkie formy fabularne w trzech kategoriach: fabuła, dokument i animacja. Czas projekcji nie może przekroczyć 30 minut.

Filmy można zgłaszać osobiście u organizatora lub drogą pocztową do 14 maja (decyduje data stempla) na adres ul. Iłłakowiczówny 11 c, 41-134 Katowice. Głównym organizatorem festiwalu jest Polskie Forum Edukacji Europejskiej z siedzibą w Katowicach.

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie:
http://www.kiloff.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=94