Konkurs o tytuł społecznika i wolontariusza roku powiatu mikołowskiego

image
Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu o tytuł „Społecznika i wolontariusza roku powiatu mikołowskiego″, w ramach którego wyróżnione zostaną osoby i instytucje w szczególny sposób zaangażowane w rozwój społeczny Łazisk Górnych, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza i Wyr.
Tytuł społecznika roku powiatu mikołowskiego będzie przyznawany w trzech kategoriach:
  • przedsiębiorców (firmy i osoby prowadzące lub pracujące w podmiotach biznesowych)
  • samorządowców (instytucje samorządowe lub osoby w nich pracujące)
  • organizacji pozarządowych (organizacje pozarządowe lub osoby zaangażowane w organizacje)
 
W ramach konkursu przyznane zostanie wyróżnienie wolontariusza roku powiatu mikołowskiego.
 
Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą składać działające na terenie powiatu mikołowskiego organizacje pozarządowe. Wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, zgodne z zamieszczonym poniżej wzorem należy dostarczyć do siedziby Centrum Społecznego Rozwoju w terminie do 13 lutego 2015 roku.
 
Oficjale ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej Gali Społecznika, która  odbędzie się w Łaziskach Górnych 21 lutego 2015 roku.
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.


do pobrania: