Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”

Rusza nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Prawidłowo opracowany i wdrożony gminny program opieki nad zabytkami to podstawa do wzięcia w nim udziału. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca 2020 r.
image Sztolnia w Zabrzu, fot. mat. prasowe

Ogólnopolski Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania Gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając ustawowe cele realizacji tych programów. Prawidłowo opracowany gminny program i zadania, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy to przesłanki, które pozwalają na zgłoszenie się do konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Jakie są działania naszej gminy w tym zakresie? Czy nasza gmina wywiązuje się z ustawowych celów realizacji programów opieki nad zabytkami? Postawienie takich pytań i uzyskanie na nie satysfakcjonujących odpowiedzi może być motywacją do wzięcia udziału w konkursie.

 

Dla wyróżnionych gmin przewidziane są nagrody. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – wyprodukuje film promujący dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata.
Filmy zostaną przekazane włodarzom gmin do szerokiej promocji miejsca, którymi zarządzają. Dodatkowo, zwycięzcy mają zapewnioną promocję swojej gminy poprzez kampanię informacyjną prowadzoną na kanałach komunikacji zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - stanowi on dokument strategiczny w kontekście ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie lokalnym.

 

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszenia oraz Procedura oceny zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.
Zgłoszenia można przesyłać wyjątkowo (przez sytuację epidemiologiczną w Polsce) do 30 czerwca 2020 roku na adres:


Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz