„Kultura na wolności” – zrealizuj swój pomysł na kulturę w Chorzowie

image
Chorzowskie Centrum Kultury do końca kwietnia przyjmuje zgłoszenia do konkursu na inicjatywy kulturalne „Kultura na wolności”.

Projekty mogą składać: osoby między 16 a 35 rokiem życia, młodzieżowe grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, osoby, które nie mieszkają w Chorzowie, ale swój projekt chcą zrealizować dla społeczności lokalnej Chorzowa. Kwota dofinansowania jednej inicjatywy to minimum 3000 zł.

11 kwietnia w godz. 17.00–19.00 w sali konferencyjnej CHCK odbędą się warsztaty dla wszystkich zainteresowanych. 30 kwietnia mija ostateczny termin składania wniosków. Ogłoszenie wyników obrad komisji nastąpi 14 maja. Termin całkowitej realizacji inicjatywy to: 1 czerwca–30 września 2018.

Kontakt w sprawie projektów inicjatyw: Agnieszka Pielok-Opara, agnieszka_pielok@chck.pl tel. 32-349-78-68.
 
Organizatorami są UM Chorzów i Chorzowskie Centrum Kultury.