21. Ogólnopolski i 35. Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2017

image
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w jubileuszowym 35. Wojewódzkim i 21. Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2017” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Przeglądowi przyświeca myśl: „nie chcemy z literatury robić wyścigów czy zawodów sportowych” - celem konkursu jest przygotowanie dzieci
i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków
do rozwijania aktywności twórczej, promocja młodych talentów.

Warunkiem udziału jest nadesłanie w terminie do 20 czerwca 2017 r. samodzielnie napisanych utworów literackich.

 

Szczegółowych informacji organizator udziela pod numerem tel.: 33-499-08-33 oraz pod adresem e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl.

 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne w załączniku.