22. Konkurs na Recenzję Widowiska Teatralnego „Recenzja 2015”

image
regulamin

1. Konkurs jest organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy współudziale Redakcji kwartalnika Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej „Relacje-Interpretacje”, Teatru Lalek Banialuka oraz Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

 

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy miłośnicy teatru nie zajmujący się profesjonalnie pisaniem recenzji.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie recenzji widowiska teatralnego obejrzanego w sezonie 2014/2015 w terminie do 15 maja 2015 roku na adres:

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego

pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem „Konkurs na recenzję teatralną – Recenzja 2015”

 

4. Prace należy podpisać pseudonimem. Dane osobowe o autorze wraz z numerem telefonu kontaktowego należy umieścić w zamkniętej kopercie dołączonej do pracy, na której powinien znaleźć się pseudonimu i wiek uczestnika konkursu. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Kultury i Sztuki, tel. 33-497-14-75.

 

5. Konkurs nie obejmuje recenzji spektakli Teatru Telewizji.

 

6. Kilkuosobowe jury powoływane przez Wydział Kultury i Sztuki oceniać będzie nadesłane prace w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie gimnazjów

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

- osoby powyżej 20. roku życia.

 

7. W każdej kategorii wiekowej może zostać przyznana Nagroda Specjalna dla najlepszej pracy recenzującej widowisko zrealizowane przez teatr działający w Bielsku-Białej.

 

8. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

 

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.  

 

11. Laureaci konkursu otrzymają ulgowe bilety specjalne na przedstawienia Teatru Polskiego w Bielsku-Białej lub Teatru Lalek Banialuka, dyplomy oraz nagrody książkowe, których uroczyste wręczenie odbędzie się pod koniec sezonu artystycznego.

 

12.. O terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

13. Nagrodzone recenzje zostaną wydane w postaci książki.

 

14. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.