24. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

image
Instytut Mikołowski ogłasza 24. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy) i odcinek wpłaty 25 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 6 maja 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów.

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 13 maja o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Rafał Gawin, Marcin Czerkasow i Przemysław Owczarek (Przewodniczący).

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 32733-61-93 lub adresem emailowym: instytutmik@poczta.onet.pl.