Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego 2016

image
Po raz dwunasty Muzeum Górnośląskie zaprasza młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Tematem tegorocznych zmagań będzie „Noc w przenośniach” Mariana Konarskiego z 1932 roku, a zadaniem uczestników – opisanie go w dowolnej formie prozatorskiej bądź poetyckiej.

Co należy zrobić?

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć tekst posiadający walory literackie i opisujący wszystkie elementy dzieła malarskiego („Nocy w przenośniach” Konarskiego) – przestrzeń, kompozycję, kolorystykę itd. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować i dostarczyć organizatorom zarówno w formie elektronicznej oraz jako wydruk komputerowy.

 

Jak zawsze ciekawi nas badawcze podejście do tematu, indywidualne spojrzenie na obraz, poparte jednakże dowodami. Zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy naszego konkursu muszą wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami i pasją badacza. Polecamy lekturę biografii malarza, zapoznanie się ze środowiskiem, w jakim tworzył, z inspiracjami, z których czerpał, po to aby lepiej zrozumieć samo dzieło. Tego typu informacje na pewno przydadzą się przy opisie (choćby to był wiersz czy opowiadanie) i argumentacji broniącej waszego zdania (zwłaszcza w przypadku eseju).

 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Konkurs jest kierowany do młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej (prace w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim).

 

 

Kiedy i gdzie trzeba złożyć pracę?

 

Pierwszy etap eliminacji i wybór tekstów zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach, a dokonają go nauczyciele. Wybrane prace przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.

 

Na teksty Muzeum czeka do 15 lutego 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego lub godzina przesłania pracy na adres e-mail), finał odbędzie się w połowie czerwca. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, a w wersji elektronicznej: edukacja@muzeum.bytom.pl.

 

 

Rozstrzygnięcie i nagrody

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, składające się ze specjalistów różnorodnie patrzących na obrazy – historyków sztuki, językoznawców, kulturoznawców oraz plastyków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 roku.

 

Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej. Wyniki konkursu zostaną podane także na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.bytom.pl) oraz podczas Gali Finałowej konkursu (czerwiec 2016). Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w publikacji pokonkursowej wraz z uwagami jurorów. Zwycięzcy otrzymają statuetki z brązu – Gęsie Pióra zaprojektowane specjalnie dla potrzeb konkursu przez Waldemara Żyłę.

 

 

biuro organizacyjne:

Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu


osoby organizujące i nadzorujące konkurs:

Anna Rak i Marek Ryś, kontakt: 32-281-82-94 wew. 127