Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2016

image
Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2016.

Od 30 listopada 2015 roku można starać się o finansowe wsparcie Śląskiego Funduszu Filmowego dla realizowanej przez siebie produkcji filmowej. Wniosek do ŚFF może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować film powiązany z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej Silesia Film w koprodukcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulaminy i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.


Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej Silesia Film przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godz. 7.30–15.30. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: sfc@silesiafilm.com.

Termin przyjmowania wniosków upływa 18 stycznia 2016 roku o godz. 13.00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji w wersji papierowej.

Wniosek powinien być złożony w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych i animowanych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i dwie kopie) dla filmów dokumentalnych. 


Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt(w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

 

Regulaminy, wnioski i umowy znajdują się na stronie organizatora (tutaj >>>).