Nagroda „Gwiozda Łowicko”

„Gwiozda Łowicko” to nagroda przyznawana w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej raz w roku. Jest to pamiątkowa tablica z łowicką wycinanką wmurowywana w chodnik ulicy Stary Rynek, wykonana ze szkła hartowanego.

„Gwiozdę Łowicko” może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, rzeźby w glinie, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, itp.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Od 15 marca 2012 roku Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Łowiczu przyjmuje wnioski o przyznanie nagród „Gwiozda Łowicko”.

Wnioski o przyznanie nagrody prosimy nadsyłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w terminie do 31 maja 2012 roku - decyduje data stempla pocztowego. Składane wnioski powinny zawierać uzasadnienie w postaci wyszczególnienia osiągnięć. Spośród nadesłanych wniosków kapituła wybiera laureatów, po jednej osobie z każdej dziedziny.

Pytania w sprawie nagród „Gwiozda Łowicko” prosimy kierować do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki tel. 46-830-91-49 lub 830-91-68, e-meil: promocja@um.lowicz.pl.