Nagrody im. Karola Miarki 2018

Alojzy Lysko, Krzysztof Wójcik oraz ks. dr Adam Palion tegorocznymi laureatami Nagrody im. Karola Miarki w województwie śląskim.
image 6 września 2018, gala wręczenia nagród im Karola Miarki, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu 6 września wręczono Nagrody im. Karola Miarki w województwie śląskim i opolskim w roku 2018.

 

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego laureatami nagrody zostali:

  • Alojzy Lysko – pisarz, działacz społeczny, nauczyciel górnictwa, samorządowiec, poseł na Sejm V kadencji.
  • Krzysztof Wójcik - emerytowany nauczyciel, społecznik i propagator kultury i historii regionu.
  • ks. dr Adam Palion – przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach, delegat biskupi ds. ekumenizmu.

Laureatami Nagrody im. Karola Miarki z województwa opolskiego zostali: dr Violetta Rezler-Wasielew­ska, Janusz Jerzy Wójcik i ks. prof. Piotr Maniurka.

 

Nagrodą im. Karola Miarki honoruje się osoby upowszechniające kulturę i naukę na terenie województwa śląskiego lub działające na jego rzecz, które w swych działaniach nawiązują do idei realizowanych przez Karola Miarkę oraz wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej.

 

Zgodnie z regulaminem Nagrody im. Karola Miarki nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje Komisji, powołanej przez Zarząd Województwa. W skład Komisji wchodzą: członek Zarządu Województwa Śląskiego jako przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji Sejmiku właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” oraz eksperci z dziedziny kultury.

 

Wnioski o przyznanie nagrody składają: Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie na podstawie propozycji powołanych przez siebie komisji.

 

Wyróżnienie to wręczane jest co roku w rocznicę urodzin Karola Miarki. Przyznawane od 1983 r., pierwotnie przez wojewodów czterech województw (bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego). Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie. Obecnie przyznawane są trzy nagrody po 5000 zł każda.

 

Uroczystość wręczania Nagród im. K. Miarki organizowana jest wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje podobne nagrody na podstawie własnego regulaminu.

 

(źródło: www.slaskie.pl)

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz