Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły

image
Konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej i rozbudzanie zainteresowań poezją, pielęgnowanie piękna języka polskiego oraz konfrontacja twórczości poetyckiej.

Prace ocenia jury w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej. Nagrodą główną jest dofinansowanie wydania tomiku poetyckiego w wysokości 1000 zł. szczegółowe informacje są publikowane na stronie www.biblioteka.bedzin.pl.