10. Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera

Biblioteka Śląska ogłasza X Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, Katowice 2016.
image

Celem Przeglądu jest popularyzacja najstarszych technik graficznych oraz zaprezentowanie na wystawie w Bibliotece Śląskiej ekslibrisów wykonanych według tradycyjnych reguł sztuki.
Szczegóły konkursu na stronie: www.bs.katowice.pl

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook