BWA Katowice. Konkurs na pracę w ramach projektu „Rezerwat”

image
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu „Rezerwat”.

W historii sztuki europejskiej przedstawienia przyrody były lustrem dla poglądów i mentalności kolejnych epok funkcjonujących zgodnie z linearnym modelem kultury, odwołującym się do idei postępu i podboju. Natura nie była traktowana jako wartość, lecz jako teren ludzkiej ekspansji. Gatunek pejzażu długo odzwierciedlał to antropocentryczne i kolonizatorskie podejście do środowiska naturalnego. Gwałtowny rozwój cywilizacji spowodował potrzebę i chęć powrotu do tego, co naturalne. W codzienności wielkich miast coraz trudniej znaleźć miejsce do patrzenia w niebo, upragniony kontakt z przyrodą jest wynikiem długiego planowania, staje się wyczekiwanym luksusem i przywilejem. Dzikość okazuje się towarem deficytowym, a nawet niedostępnym, dlatego artyści w ramach altruistycznego impulsu coraz częściej próbują dublować ją i odtwarzać. W ramach projektu „Rezerwat” artyści badają napięcie w relacji człowieka z przyrodą. Reprodukują współczesny ambiwalentny stosunek do natury, w którego kontekście kontakt z dzikością, mimo że oparty na archetypicznych potrzebach, następuje w wypreparowanych warunkach, w bezpiecznych okolicznościach. Obwarowanych jest ścisłymi zasadami i regułami.

 

Ogłaszamy przegląd dokumentacji prac związanych z tematem odpoczynku na terenie parków miejskich. Interesują nas zarówno prace zrealizowane, jak i same pomysły. Wśród przysłanych propozycji, komisja w składzie: Anna Czaban, Ewa Łączyńska-Widz i Marta Lisok, wybierze najciekawszą pracę, która zostanie włączona do wystawy głównej w ramach projektu „Rezerwat”, która będzie prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach w terminie 31.07–06.09.2015 r. oraz w BWA Tarnów w terminie 24.09–11.10.2015 r. Oprócz nagrodzonej pracy na wystawie znajdą się realizacje następujących artystów: Alicja Boncel, Jakub Czyszczoń, Michał Gayer, Justyna Gruszczyk, Kornel Janczy, Weronika Kasprzyk, Magdalena Lazar, Krzysztof Maniak, Justyna Mędrala, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski, Michał Smandek, Magdalena Starska, Paweł Szeibem, Alex Urso, Bartosz Zaskórski.

 

BWA Katowice