Konkurs plastyczny „Święty bez granic”

image
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu i Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest postać św. Melchiora Grodzieckiego.

Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach uchwalił rok 2019 Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego, XVII-wiecznego męczennika związanego ze Śląskiem Cieszyńskim, którego postać od wielu lat łączy i zbliża do siebie ludzi.

 

Konkurs plastyczny „Święty bez granic”


Regulamin

 


Honorowy patronat:
Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca
Towarzystwo Jezusowe – Prowincja Południowa


Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny
Radio Anioł Beskidów

 

I. Organizatorzy konkursu
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Parafia NNMP w Żywcu

 

II. Współorganizatorzy konkursu
Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku w Żywcu
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

 

III. Cel konkursu
1. Przybliżenie postaci św. Melchiora Grodzieckiego.
2. Popularyzowanie wartości chrześcijańskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Motywowanie do rozwijania pasji artystycznych.
4. Rozwijanie kreatywności w zakresie technik plastycznych.

 

IV. Zakres terytorialny i uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych twórców z terenu województwa śląskiego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu oraz członkowie jury.


V. Praca konkursowa
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
Tematem prac konkursowych jest życie św. Melchiora Grodzieckiego, bohaterska postawa, męczeńska śmierć, proces beatyfikacji oraz cuda za jego wstawiennictwem .
Prace muszą być zgodne z tematem konkursu, samodzielne, twórcze i oryginalne.
Obrazy, grafiki, rysunki, plakaty maksymalny wymiar: 100 cm x 70 cm.
Obrazy na szkle maksymalny wymiar 50 x 60 cm. Obrazy na szkle muszą być oprawione.
Rzeźby: maksymalne wymiary wysokość 120 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm.
2. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie po 2 prace do 30 października 2019 r.
3. Każda praca powinna być dostarczona z czytelnie wypełnionymi załącznikami.
4. Prace należy dostarczyć na jeden z adresów:

 

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43- 300 Bielsko-Biała

 

Miejskie Centrum Kultury
Al. Wolności 4
34-300 Żywiec

 

VI. Komisja konkursowa
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury zgodnie z regulaminem konkursu.
2. Jury dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
II kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych,
III kategoria: dorośli uczestnicy.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


VII. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do pracy/ prac należy dołączyć załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu konkursu.
2. Regulamin z załącznikami dostępny jest na stronie:


www.rok.bielsko.pl


www.mck.zywiec.pl

 

VIII. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
2. W II kategorii wiekowej zostaną przyznane dwie nagrody w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Pani Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy wyjazdu muszą mieć ukończone 16 lat.
3. Pozostali zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu oraz sponsorów.
4. O uroczystym podsumowaniu konkursu i wernisażu wystawy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Informacja zostanie podana również na stronie internetowej organizatorów konkursu.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową i telefonicznie.

 

IX. Informacje dodatkowe
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają kuratorzy konkursu:
I i II kategoria wiekowa:
Joanna Paciecha tel: 692 017 605, e-mail: joannapaciecha@gmail.com
III kategoria wiekowa:
Zbigniew Micherdziński tel: 664 985 045