Zaprojektuj tablicę upamiętniającą Wilhelma von Blandowskiego

image
Muzeum w Gliwicach zaprasza do przesyłania ofert dotyczących zaprojektowania i wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej Wilhelmowi von Blandowskiemu, wybitnemu gliwickiemu fotografowi i badaczowi Australii.

Niezbędne materiały do wykorzystania oraz szczegółowe informacje dotyczące tablicy do pobrania z http://przeklej.org/file/g4sR8G/pliki.do.konkursu.7z

Planowane odsłonięcie tablicy nastąpi w dniu 17 maja 2014 r.

 

Koncepcję plastyczną (w formie elektronicznej) oraz szacunkowy kosztorys obejmujący honorarium autorskie oraz koszty wykonania tablicy (wykonanie modelu odlewniczego i wykonanie tablicy) należy przesyład na adres redakcja@muzeum.gliwice.pl i/lub w.blandowski@gmail.com

 

Ze względu na konieczność zatwierdzenia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prosimy o nadsyłanie propozycji w terminie do 10 marca 2014 r.