Eliminacje miejskie 61. OKR w Sosnowcu

image
MBP w Sosnowcu informuje, że Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, organizuje 61. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

W trosce o zachowanie wysokiego poziomu imprezy, MBP w Sosnowcu podjęła się organizacji eliminacji na szczeblu miejskim, które zostaną przeprowadzone 19 marca 2016, w sobotę, o godz. 10.00 w Auli Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej 11.

 

Regulamin i karty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl. Karty należy dokładnie i poprawnie wypełnić oraz złożyć do dnia 11 marca 2016, do godz. 15.00 w MBP w Dziale Instruktażu i Promocji przy ulicy Kościelnej 11 lub przesłać na adres e-mail beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl (skan karty uczestnika z podpisem). Ponadto uczestnicy eliminacji zobligowani są do wejścia na stronę internetową: www.rok.katowice.pl, stworzoną przez ROK Katowice w ramach 61. OKR, w celu monitorowania wszelkich informacji dotyczących przebiegu poszczególnych eliminacji na szczeblu regionalnym oraz zapoznania się z ważnymi komunikatami dotyczącymi terminów przesłuchań itp. Informacji na temat eliminacji miejskich udziela Beata Szymczak (nr tel. 32-266-43-76, e-mail beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl).

 

Laureaci eliminacji miejskich 61. OKR wezmą udział w eliminacjach regionalnych, które odbędą się w dniach 11–13 kwietnia 2016, od godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka w Katowicach.