Miejski Przegląd Widowisk Jasełkowych

image
Zapraszamy do udziału w Miejskim Przeglądzie Widowisk Jasełkowych i widowisk inspirowanych tematyką świąt Bożego Narodzenia. Do przeglądu zapraszamy wszelkie grupy przedszkolne, szkolne, grupy nieformalne, organizacje społeczne działające na terenie Mysłowic.

Grupa teatralna może zaprezentować jedno przedstawienie, którego czas trwania nie może przekroczyć 25 minut (przygotowanie na scenie – do 5 minut)

 

  • Jury oceni:

dobór repertuaru do możliwości wykonawców, kulturę słowa, ruch sceniczny, celowość użycia kostiumów, scenografii i muzyki, ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tradycjami jasełkowymi, walory wskazujące na użycie nowoczesnych form.

 

Przesłuchania uczestników odbędą się w dniu 16 stycznia 2014 roku w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7.

 

Informacja o dokładnym terminie i godzinie prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej MOK 15 stycznia 2014 roku.

 

Kolejność występów ustala organizator.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 14 stycznia 2014 roku kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora podany powyżej z dopiskiem „Jasełka”.