Unia Europejska ogłasza konkurs fotograficzny „Kultury na mojej ulicy”

Unia Europejska ogłasza konkurs fotograficzny „Kultury na mojej ulicy”

W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008, Komisja Europejska ogłosiła konkurs fotograficzny „Kultury na mojej ulicy” skierowany do mieszkańców Unii Europejskiej ze wszystkich 27 krajów członkowskich. Celem konkursu jest zachęcenie Europejczyków do przedstawienia światu swojej wizji dialogu międzykulturowego. Zdjęcia można przesyłać za pośrednictwem specjalnej strony internetowej konkursu do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 15 tysięcy Euro.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, bez względu na wiek czy pochodzenie. Nie ma ograniczeń dotyczących wyboru tematów stanowiących inspirację zdjęć - mogą być to zarówno religia i edukacja, nauka i kultura, migracje, grupy mniejszościowe lub, po prostu, życie codzienne.

Jak mówi Ján Figel', Komisarz ds. Edukacji, Kształcenia, Młodzieży i Kultury: „Wieloetniczność i wielowyznaniowość Europy jest faktem. Europejczycy mają coraz częstszy kontakt z osobami o różnym pochodzeniu kulturowym. Poprzez konkurs „Kultury na mojej ulicy” Komisja Europejska pragnie zachęcić wszystkich mieszkańców UE do podzielenia się swoim postrzeganiem dialogu i wielokulturowości. Chcemy się przekonać, co dla Europejczyków znaczy dzisiaj dialog międzykulturowy i w jaki sposób doświadczają go w codziennym życiu.”

Od początku marca do końca czerwca 2008r. uczestnicy konkursu mogą zamieszczać swoje prace na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej http://www.street-cultures.eu. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonionych zostanie czterech laureatów. Trzech z nich wskaże jury składające się z artystów, którzy oceniać będą prace pod względem kreatywności i wartości technicznej oraz specjalistów w dziedzinie dialogu międzykulturowego oceniających zdolności fotografa do przedstawienia tematów związanych z dialogiem i różnorodnością. Czwarty zwycięzca wybrany zostanie przez publiczność, poprzez głosowanie online na stronie internetowej konkursu.

Nagrody w postaci wycieczek do stolic europejskich i profesjonalnych aparatów fotograficznych przyznane zostaną we wrześniu 2008r., w trakcie zorganizowanej w Brukseli uroczystości. Wybrane zdjęcia konkursowe prezentowane będą na objazdowej wystawie i w materiałach promujących różnorodność.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w konkursie „Kultury na mojej ulicy” można znaleźć na stronie http://www.street-cultures.eu