V Dolina Kreatywna - fotografia i literatura

image
Rozpoczęła się V edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna.

Termin nadsyłania prac z dziedziny „fotografia” mija 15 sierpnia 2009 r., zaś z dziedziny „literatura” - 21 sierpnia 2009 r. Konkurs jest skierowany do młodych fotografików i literatów w wieku 14-25 lat. Na zwycięzców czeka do podziału 15 000 złotych w każdej dziedzinie konkursowej.

Konkursy są adresowany zarówno do młodych twórców stawiających pierwsze kroki w fotografii i literaturze, jaki i artystów posiadających już osiągnięcia w tej dziedzinie. Kryterium decydującym o wstępnej selekcji nadsyłanych prac jest wiek uczestników (14-25 lat). Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego.

Podczas audycji finałowych konkursów autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. Finał konkursu fotograficznego zostanie wyemitowany we wrześniu 2009 r., konkursu literackiego - w październiku br. na antenie TVP2. Będzie je można również obejrzeć na stronie internetowej www.tvp.pl.

Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym należy do dnia 15 sierpnia 2009 r. na adres dolina.kreatywna@tvp.pl przesłać pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy.

O tym, które ze zdjęć zostaną nagrodzone, zdecyduje jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanej pracy to główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie.

Aby wziąć udział w konkursie literackim należy do dnia 21 sierpnia 2009r. na adres dolina.kreatywna@tvp.pl przesłać prace konkursową wraz z wypełnionymi dokumentami (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie). Uczestnicy mogą przesyłać prace z dziedziny dramatu, prozy, opowiadania, poezja, scenariusze teatralne, filmowe, a nawet komiksy (oceniania będzie tylko warstwa literacka). Przy ocenie prac dla jurorów liczyć się będą takie kryteria jak: ujęcie tematu, walory artystyczne, oryginalność tematu, walor intelektualny oraz warsztat literacki.

Regulaminy konkursów oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nich udziału są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.

„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do młodych twórców (14-25 lat), który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj. multimedia, fotografię, literaturę, taniec, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, film, animację kultury oraz design (co miesiąc rozstrzygamy konkurs w jednej z tych dziedzin).

Celem projektu jest wspieranie młodych talentów i umożliwienie im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci są prezentowani na antenie TVP2 w programie „Dolina Kreatywna” emitowanym raz w miesiącu. Przedsięwzięciu towarzyszą liczne imprezy kulturalne. Więcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.

(Źródło: materiały nadesłane)