V Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”

image
V Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera pod patronatem Wojciecha Kilara w Bielsku-Białej odbędzie się w dniach 16-18 października 2009 roku.

W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły chóralne, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 31 maja 2009 roku. Kartę zgłoszenia należy przesłać obowiązkowo pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

Lista chórów zakwalifikowanych do festiwalu i konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej www.gaudecantem.pl do dnia 15 czerwca 2009 roku.

Do 31 lipca 2009 roku każdy zakwalifikowany do konkursu zespół zobowiązany jest do przesłania pięciu kompletów partytur utworów konkursowych. Chóry zakwalifikowane do konkursu uiszczają ponadto w tym terminie opłatę akredytacyjną w kwocie 400 PLN na konto organizatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu, który wraz z kartą zgłoszeniową zamieszczamy się w załączniku.