V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego pt. „Pejzaże osobliwe”

Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miejski w Będzinie już po raz V organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego pt. „Pejzaże osobliwe”. Do 30 kwietnia można nadsyłać prace na adres organizatora. Celem konkursu jest m.in. przybliżenie twórczości profesora Jana Świderskiego, wybitnego kolorysty związanego z Będzinem.

Konkurs kierowany jest do wszystkich środowisk twórczych. Dopuszcza się dowolną technikę malarską. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace oprawione - gotowe do ekspozycji (np. paspartou, fotorama, karton). Uczestnicy konkursu biorą zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe: I grupa - klasy 1-3 (7-9 lat), II grupa - klasy 4-6 (10-12 lat), III grupa - gimnazjum (13-15 lat), IV grupa - szkoły średnie( 16-19), V grupa - powyżej 20 lat. Format: min. 50x70 - max 100x70 dla grup od I - IV oraz format dowolny dla grupy wiekowej powyżej 20 lat. Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2009 r.

Prof. Jan Świderski urodził się w 1913 r. W Grodźcu koło Będzina. Zmarł w marcu 2004 r. w Krakowie. Studia rozpoczął w 1930 r. u W. Jarockiego, Fr. Pautscha i St. Kamockiego. Obok malarstwa zajmował się witrażem i grafiką. Od 1947 r. był nauczycielem akademickim. Najpierw PWSSP po połączeniu jej z Akademią, docentem, następnie profesorem ASP w Krakowie. Był również jej prorektorem, a także przez wiele lat kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Grafiki. Wykształcił wielu wspaniałych artystów, m.in.: bardzo znanego malarza i scenografa Józefa Szajnę, malarza Stanisława Batrucha, grafików Daniela Mroza, Romana Banaszewskiego czy Marię Stangret-Kantorową i wielu innych spośród dzisiejszych profesorów Krakowskiej Akademii.

Brał udział w 170 wystawach: ogólnopolskich, okręgowych, międzynarodowych, 20 wystaw indywidualnych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Od 1997 r. uczestniczył w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Będzińskie pejzaże” organizowanym przez Ośrodek Kultury w Będzinie. W 2000 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Będzina”. Jego prace znajdują się w 23 muzeach polskich, w państwowych zbiorach sztuki, w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Zaliczał się do najbardziej interesujących kolorystów polskich. Profesor Świderski malujący światłem i kolorem oddawał w pejzażu to, co jest w nim najistotniejsze: jego ducha i jego substancję. Był w tym niezrównany i zadziwiał niezwykłą świeżością spojrzenia oraz umiejętnością oddawania z naddatkiem tego, czym obdarzyła go natura.

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury w Będzinie
Urząd Miejski w Będzinie