VI Konkurs na Gazetkę Szkolną

VI Konkurs na Gazetkę Szkolną - Małe Próby Dziennikarskie organizowany jest przez rybnicki Dom Kultury Niewiadom. Tematem konkursu jest gazetka szkolna (nie ścienna), która opowiada o życiu szkoły.

Ostateczny termin składania prac mija 31 października 2007. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2007.

Prace należy przesłać pod adres:

DOM KULTURY NIEWIADOM
Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik