VI Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Najpiękniejsza jest moja ojczyzna”

image
Konkurs twórczości plastycznej dzieci, zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Katowicach, został przewidziany dla uczestników w wieku od 3 do 13 lat.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju, kultywowanie rodzimej sztuki ludowej. Ma również na celu rozbudzanie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia oraz rozwój zaangażowania dzieci w budowanie jedności europejskiej.

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka organizowanej przez Pałac Młodzieży.

Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła „Najpiękniejsza jest moja ojczyzna”, nawiązując tematycznie do regionu, w którym autor mieszka, jego tradycji i obyczajów.

Regulamin konkursu, dokładne terminy oraz informacje dodatkowe będzie można znaleźć na stronie organizatora http://www.pm.katowice.pl. Konkurs jest dwuetapowy ( pierwszy etap: marzec/kwiecień - nadsyłanie prac, drugi etap: druga połowa września - finał połączony z wystawą nagrodzonych prac). Zasięg ogólnopolski.

Termin nadsyłania prac (na adres: Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice) mija 31 maja. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się we wrześniu 2009 roku.