VIII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje „Zajączkowe Haftowanie”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum edukacji twórczej” w Zabrzu oraz Klub Haftu i Rękodzieła Artystycznego ogłaszają VIII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. „Zajączkowe Haftowanie”.

CEL KONKURSU:
 • popularyzacja technik hafciarskich i rękodzieła artystycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • kultywowanie tradycji wielkanocnych w hafcie i innych robótkach oraz gromadzenie rodzin wokół tych zwyczajów
 • wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i rodzinnych
 • zintegrowanie szkół , ognisk, klubów plastycznych, świetlic socjoterapeutycznych na terenie województwa

  UCZESTNICY:
 • uczniowie od 6 do 18 lat szkół, placówek wychowania pozaszkolnego i placówek kultury (za wyjątkiem szkół plastycznych), świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe
 • dorośli

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
 • dostarczanie prac w dniach 6, 7, 8 marca w godz. 15.00 - 18.00
 • prace zabezpieczone w teczkach i opisane pismem drukowanym należy składać w w Klubie Haftu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 „CET” w Zabrzu, ul. Korczoka 96,
 • prace zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwisko nauczyciela lub instruktora prowadzącego, pieczątka placówki (wg zamieszczonego wzoru).

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WERNISAŻ
 • o terminie podsumowania konkursu wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej, uczestnicy zostaną powiadomieni ( przewidywany termin 19 marca 2007r godz. 15.00 w Galerii Sztuki Dziecięcej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr4 ul. Korczoka 96 w Zabrzu)

  Szczegóły dotyczące konkursu w Regulaminie.