Wyniki pierwszego etapu naboru do programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn” 2020

W ramach naboru prac do programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn”, realizowanego w tym roku pod hasłem Energia, technologie, szanse na przetrwanie, członkowie zespołu podjęli decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego etapu 10 projektów.
image fot. materiały organizatora

Do drugiego etapu zakwalifikowano projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność nazwisk alfabetyczna):

Zuzanna Bojda,
Nastazja Ciupa,
Monika Czajkowska,
Lena Dobrowolska,
Estera Gałuszka,
Pamela Leończyk,
Małgorzata Łuczyna,
Amadeusz Nosal,
Paulina Prokopiuk,
Joanna Rzepka-Dziedzic.

 

Zakwalifikowane projekty cechowały się oryginalnością i zgodnością z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu w perspektywie artystycznej. Jednocześnie zgłoszone pomysły wpisują się w konteksty społeczne, kulturowe, psychologiczne i ekonomiczno-gospodarcze.

 

Ze względu na obecną sytuację, zmianie uległy zapisy regulaminu dotyczące drugiego etapu rezydencji. Z ich obowiązującym brzmieniem można zapoznać się na stronie organizatora.

 

W drugim etapie wyboru rezydenta dokona interdyscyplinarne jury wskazane przez Muzeum.

Skład jury:

Marek Zieliński – przewodniczący,
Dr Michał Burdziński,
Karolina Czech,
Magdalena Czerny-Kehl,
Aleksandra Grabowska,
Ada Grzelewska,
Katarzyna Hryniawska,
Dr Seweryn Kuter,
Danuta Piękoś-Owczarek,
Joanna Szeligowska-Farquhar,
Agata Sady-Bugajska.

 

Program rezydencji artystycznych, organizowany przez Muzeum Śląskie już po raz czwarty, jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne lub środki wyrazu.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook