XI Ogólnopolski i XXV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2007

Co roku, w Bielsku-Białej odbywa się Ogólnopolski i Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej - Lipa, organizowany przez Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” oraz Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany. Zgłoszenia do tegorocznej edycji Przeglądu należy nadsyłać do 30 czerwca 2007 r.

Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2007.