XI Regionalny Konkurs Gawędziarzy

7-8 maja odbędzie się XI Regionalny Konkursem Gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku - Downij i dzisioj”, którego organizatorem jest Dom Kultury Niewiadom.

Impreza adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Udział w konkursie należy zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub faksem (nie telefonicznie), wysyłając dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres Domu Kultury Niewiadom do 30 kwietnia (czwartek).

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd śląskich (bez zbędnych ozdobników tanecznych czy też muzycznych), wykonanych indywidualnie. Mile widziane będą teksty własne. Łączny czas wykonania nie powinien przekraczać 7 minut.

Dom Kultury Rybnik-Niewiadom
ul. Mościckiego 15
44-273 Rybnik
Tel.: (0-32) 421-37-55
Fax: (0-32) 421-37-55
E-mail: niewiadom5@op.pl
www.dkniewiadom.eu