XII Młodzieżowy Festiwal Piosenki Estradowej „Solo 2009”

Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie już po raz dwunasty organizuje Młodzieżowy Festiwal Polskiej Piosenki Estradowej „Solo”. W konkursie, o zasięgu ogólnopolskim, mogą brać udział soliści w wieku od 9 do 20 lat. Wykonawca podczas festiwalu prezentuje dwa dowolne utwory polskich twórców w języku polskim, kwalifikujące się do piosenki estradowej. Nie może to być piosenka, która była wcześniej prezentowana na innym, znanym festiwalu. Mile widziana piosenka autorska.

Do 31 maja należy przesłać na adres organizatora, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagranymi dwoma utworami demo (zgłoszonymi na festiwal) na płycie CD. Festiwal odbędzie się 9-11 października.

Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji, upowszechnianie polskiej piosenki estradowej, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wykorzystania potencjału wokalnego.

Organizator:
Spółdzielcze Centrum Kultury
Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa
www.sck.bielawa.pl