XIII Ogólnopolski konkurs na pracę z literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

image
Konkurs kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy po zadeklarowaniu uczestnictwa (wpłata na numer konta podany w regulaminie) nadsyłają prace pisemne na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatora. Oceny prac dokonuje jury złożone z nauczycieli akademickich Katedry Dydaktyki i Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zobacz:
http://www.pm.katowice.pl/jpolski/1.html

Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Tel.: (0-32) 251-64-31 w. 344
Fax: (0-32) 251-04-02
E-mail: jpolski@pm.katowice.pl