XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze pióro”

image
Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży piszącej poezję bądź/i prozę w grupie wiekowej od 6 do 21 lat. W konkursie mogą brać udział niepublikowane wcześniej prace (wyłącznie w maszynopisie 8 stron prozy i/lub 3 wiersze opisane pseudonimem autora z zaznaczeniem jego wieku), które należy nadsyłać na adres organizatora (z dopiskiem na kopercie: „Kacze Pióro”) do dnia określonego w regulaminie. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną (takim samym jak na pracy) pseudonimem autora i zawierającą dane personalne autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, wiek.

Efektem finalnym jest antologia literacka, którą tworzą teksty laureatów. Regulamin oraz dokładne terminy można znaleźć na stronie organizatora.

Pałac Młodzieży - Pracownia Lingwistyczna
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Tel.: (0-32) 251-64-31 w. 344
Fax: (0-32) 251-04-02
http://www.pm.katowice.pl
jpolski@pm.katowice.pl