Zagłębiowskie palmy wielkanocne

Konkurs etnograficzny organizowany od 2000 roku przez Muzeum Zagłębia i Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Będzinie, przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, a także upowszechnianie wiedzy na temat lokalnych zwyczajów związanych z okresem świąt Wielkiej Nocy.

Palmy wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych występujących dawniej na terenie dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego. Tradycyjnie palmy (1 do 1,5 metra wysokie) wykonywane były z naturalnych surowców takich jak: trzcina pospolita, cis, „kocanki” - gałązki wierzbowe, brzoza, jałowiec, borówka brusznica, pałka szerokolistna, skrzyp. Elementem uzupełniającym były także suszone i barwione kwiaty, wstążki i kwiaty wykonane z bibułki.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dla osób dorosłych.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
3. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe (maksymalnie 2 - osobowe).
4. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
5. Prace należy składać do dnia 16.03.2010 r. w Pałacu Mieroszewskich - siedzibie Muzeum Zagłębia, Będzin, ul. Świerczewskiego 15, codziennie oprócz poniedziałku, w godz. 9.00 - 16.00.
6. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
I. - dzieci do lat 12
II. - młodzież gimnazjalna
III. - młodzież szkół średnich i dorośli
7. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie lub faksem do dnia 22.03.2010 (poniedziałek).
8. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, która będzie otwarta dla zwiedzających od 25.03.2010 r.
9. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 25 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Muzeum Zagłębia w Będzinie (Pałac Mieroszewskich, ul. Świerczewskiego 15).
10. Zgłoszenie na konkurs palmy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.

Informacji na temat konkursu oraz tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych udziela mgr Agnieszka Milka z Działu Edukacyjno-Promocyjnego Muzeum Zagłębia w Będzinie, tel. 32-267-77-07.


(ks)