Naj... Biblioteki Śląskiej!

Kolejna odsłona cyklu bibliotecznych „Naj...” poświęcona jest czytelnikom i to tym… najstarszym.
image fot. materiały organizatora

Najwięcej postaci z książką (atrybutem mądrości) można znaleźć w najsłynniejszym, bogato ilustrowanym inkunabule, czyli w „Kronice świata” Hartmanna Schedla (Liber Chronicarum) wydrukowanej przez norymberską oficynę Antona Kobergera w 1493 roku. Biblioteka Śląska posiada łacińską wersję tego dzieła. Ta swoista encyklopedia świata zawiera portrety świętych, papieży, władców, postaci historycznych i fantastycznych. Do pokazania blisko 600 postaci użyto zaledwie 96 drzeworytów, którym jedynie zmieniano podpisy. Dlatego święty Stanisław (umieszczony w części poświęconej Polsce) wygląda tak samo jak na przykład święty Dionizy.

 

Kolejne odsłony cyklu będzie można oglądać w każdy kolejny piątek w mediach społecznościowych Biblioteki Śląskiej.

 

 


Biblioteka Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz