MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY


Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego. Szkołę reprezentuje po trzech uczestników z każdego języka. Etap regionalny składa się z części pisemnej (test leksykalno-gramatyczny i rozumienie tekstu czytanego) oraz z części ustnej.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz